Wybrane nagrody, wyróżnienia i ordery

2014


Zwycięzca Plebiscytu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Nauka to Wolność”, Warszawa

Tytuł Człowieka Wolności otrzymany w 25-tą rocznicę uzyskania przez Polskę wolności, Warszawa

Crystal Dragon of Success – wyróżnienie dla najlepszego menedżera na polskim rynku, którego wyróżnia nowoczesne zarządzanie i odnoszone sukcesy

Medal Politechniki Warszawskiej za rozwinięcie współpracy lekarzy z inżynierami w terapii wad słuchu, Warszawa

Dyplom przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą Krajowa Sieć Teleaudiologii, Warszawa

Dyplom przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą Telefitting – system zdalnego dopasowania parametrów implantu ślimakowego, Warszawa

Dyplom przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą „SZOK” – System Zintegrowanej Komunikacji, Warszawa

2013


Złoty Medal z wyróżnieniem przyznany przez Jury 2. Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Technologii i Wynalazczości INNOVATION TURKIYE w Istambule, dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za Krajową Sieć Teleaudiologii, Istambuł, Turcja

Medal Pro Ecclesia et Pontifice ustanowiony przez Papieża w 1888 roku, jako dowód uznania oraz zaangażowanie w pracę na rzecz człowieka i dobra wspólnego przyznany prof. Henrykowi Skarżyńskiemu przez Papieża Franciszka, Warszawa

Laur Samorządowy Gminy Nadarzyn przyznany w uznaniu za osiągnięcia na skalę światową w dziedzinie nauk medycznych i z podziękowaniem za codzienną pracę lekarza, w tym również, na rzecz społeczeństwa Gminy Nadarzyn

Tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu – nadany przez dzieci, Warszawa

Medal i wyróżnienie dla prof. Henryka Skarżyńskiego za szczególne zaangażowanie w rozwój Polskiego Programu Promocyjnego w dziedzinie Innowacji przyznane przez Kapitułę Godła Promocyjnego Teraz Polska, Warszawa,

Drugie miejsce w konkursie miesięcznika „Forbes” dla profesjonalistów w kategorii zawodowej „lekarz” z województwa mazowieckiego otrzymał profesor Henryk Skarżyński, Warszawa,

Wyróżnienie dla prof. Henryka Skarżyńskiego – wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia za projekt System Zintegrowanej Operacji Komunikacyjnej „SZOK”® przyznane podczas gali „Złoty Skalpel 2013” konkursu „Pulsu Medycyny”, Warszawa,

Drugie miejsce w kategorii zawodowej „lekarz” dla prof. Henryka Skarżyńskiego przyznane przez Kapitułę konkursu „Profesjonaliści 2013 z Mazowsza” zorganizowanego przez Redakcję miesięcznika „Forbes”, Warszawa,

Wyróżnienie im. prof. Zbigniewa Religi dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za niezwykłe osiągnięcia w zakresie kompleksowego leczenia osób z niepełnosprawnością sensoryczną przyznane przez Zarząd Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Warszawa,

Medal AGEPI – przyznany przez Krajową Agencję ds. Własności Intelektualnej Republiki Mołdawii dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za dwa rozwiązania z zakresu telemedycyny: „Telefitting” – system zdalnego dopasowywania parametrów implantu ślimakowego oraz System Zintegrowanej Operacji Komunikacji „SZOK®” podczas 5. Europejskiej Wystawy Wynalazczości i Innowacji EUROINVENT 2013 Iasi, Rumunia,

Dyplom doskonałości i złoty medal od Uniwersytetu Technicznego z Cluj-Napoca z Rumunii dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za rozwiązanie z zakresu telemedycyny – System Zintegrowanej Operacji Komunikacji „SZOK®” przyznane podczas 5. Europejskiej Wystawy Wynalazczości i Innowacji EUROINVENT 2013, Iasi, Rumunia,

Nagroda specjalna EYReC (ENVEX Young Researcher Club – EYReC) od Uniwersytetu Malaysia Perlis z Malezji oraz dyplom doskonałości od Narodowego Instytutu Badań i Rozwoju w Chemii i Petrochemii z Bukaresztu dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za rozwiązanie z zakresu telemedycyny „Telefitting” – system zdalnego dopasowywania parametrów implantu ślimakowego przyznana podczas 5. Europejskiej Wystawy Wynalazczości i Innowacji EUROINVENT 2013, Iasi, Rumunia,

Nagroda specjalna EYReC (ENVEX Young Researcher Club – EYReC) od Uniwersytetu Malaysia Perlis z Malezji oraz dyplom doskonałości od Narodowego Instytutu Badań i Rozwoju w Chemii i Petrochemii z Bukaresztu przyznana podczas 5. Europejskiej Wystawy Wynalazczości i Innowacji EUROINVENT 2013 Iasi, Rumunia,

Srebrny medal dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za rozwiązanie z zakresu telemedycyny – System Zintegrowanej Operacji Komunikacji „SZOK®” przyznane przez międzynarodowe Jury podczas 5. Europejskiej Wystawy Wynalazczości i Innowacji EUROINVENT 2013, Iasi, Rumunia,

Złoty medal dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za rozwiązanie z zakresu telemedycyny „Telefitting” – system zdalnego dopasowywania parametrów implantu ślimakowego przyznane przez międzynarodowe Jury podczas 5. Europejskiej Wystawy Wynalazczości i Innowacji EUROINVENT 2013, Iasi, Rumunia,

Nagroda Jubileuszowa – Złoty OTIS 2013 – medal Viribus Unitis dla prof. Henryka Skarżyńskiego za 10-letnią pracę łączenia środowisk: lekarzy, farmaceutów, pacjentów i mediów oraz aktywną politykę zagraniczną, Warszawa,

Medal im. prof. Jana Nielubowicza przyznany przez Okręgową Radę Lekarską dla prof. Henryka Skarżyńskiego za wybitną wieloletnią działalność zawodową, naukową i wielkie zaangażowanie we współpracę z Samorządem Lekarskim, Warszawa,

Nagroda specjalna za całokształt działalności oraz szczególne zasługi w zakresie zarządzania i przełomowe osiągnięcia w zakresie medycyny dla Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przyznana podczas pierwszej edycji konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, zorganizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska we współpracy z Uczelnią Łazarskiego, Warszawa,

Profesor Henryk Skarżyński drugi na Liście Stu 2012 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w Polsce – tytuł przyznany przez Redakcję niezależnej gazety profesjonalistów „Puls Medycyny”, Warszawa,

Nagroda specjalna „Osobowość Roku 2012” w ochronie zdrowia dla profesora Henryka Skarżyńskiego przyznana przez Jury konkursu „Sukces Roku 2012 w ochronie zdrowia – Liderzy Medycyny” , Warszawa,

2012


Profesor Henryk Skarżyński otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Farmaceutyczno-Medycznego im. Nicolae Testemitanu Republiki Mołdawii za wkład w szkolenie personelu medycznego i zarządzającego oraz promocję nauk medycznych i rozwój zdrowia publicznego w Republice Mołdawii, Republika Mołdawii,

Złoty Laur Innowacyjności dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za projekt „Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu” przyznany podczas Ogólnopolskiego Konkursu „Laur Innowacyjności o nagrodę imienia Stanisława Staszica – „Staszice” pod honorowym patronatem rządowym Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki, Warszawa,

Złoty medal dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za opracowanie pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii i Telefittingu w kategorii specjalnej Elsevier Prix Galien „Innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny” przyznany podczas I polskiej edycji prestiżowego konkursu Prix Galien, Warszawa,

Specjalna Perła Honorowa Polskiej Gospodarki dla prof. Henryka Skarżyńskiego z całokształt osiągnięć i dokonań w dziedzinie nauki i medycyny przyznana przez Kapitułę Konkursu, Warszawa,

Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich dla profesora Henryka Skarżyńskiego w uznaniu zasług w promowaniu Polski jako miejsca międzynarodowych kongresów przyznany przez Polska Organizację Turystyczna i Stowarzyszenie Konferencji i kongresów w Polsce, Poznań,

Medal im. Mikołaja Kopernika za wybitne osiągnięcia naukowe dla profesora Henryka Skarżyńskiego przyznany przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa,

Obchody 20. Rocznicy wszczepienia pierwszego w Polsce implantu ślimakowego osobie niesłyszącej zostały zwieńczone nagrodzeniem pracowników Instytutu. Przyznano 17 odznaczeń państwowych oraz 7 odznaczeń resortowych – Ministerstwa Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, zastępca dyrektora Instytutu Julian Jerzy Mazur otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Warszawa,

Nowy Rekord Guinnessa w kategorii „Spotkanie w jednym miejscu i czasie największej liczby pacjentów z implantami słuchowymi” – liczba 557, Kajetany,

Honorowy tytuł „Doktora Honoris Causa” nadany przez Uniwersytet Warszawski profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu za szczególne zasługi dla rozwoju nauki w dziedzinie medycyny, Warszawa,

Profesor Henryk Skarzyński uzyskał tytuł „Wybitny Polak” w kategorii Nauka za pracę i działalność w kraju, przyznany przez Kapitułę Konkursu „Teraz Polska”, Warszawa,

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zdobył Nagrodę Gospodarczą w kategorii Innowacyjność przyznaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego, Warszawa,

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu uzyskał tytuł „Złoty Lider” w kategorii Innowacyjne pomysły w ochronie zdrowia podczas 6. edycji konkursu Liderów Ogólnopolskiego systemu Ochrony zdrowia, Warszawa,

Profesor Henryk Skarzyński członkiem korespondentem American Otological Society, jest jednym z 19 członków zagranicznych z całego świata, San Diego,

Profesor Henryk Skarżyński dwunasty na Liście Stu 2011 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w Polsce – tytuł przyznany przez redakcję niezależnej gazety profesjonalistów „Puls Medycyny”, Warszawa,

Wyróżnienie „Top Medical Trends 2012” przyznane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz firmę Termedia

Poznań, Profesor Henryk Skarżyński odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauk medycznych w Polsce i na świecie oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, Warszawa,

Najwyższe wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej – „Statuetka Hipokratesa” dla prof. Henryka Skarżyńskiego przyznane przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Stowarzyszenie Przyjaciół Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych za szczególny wkład w rozwój medycyny rodzinnej, Poznań,

Dyplom dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą „Platforma Badań Zmysłów” we współpracy z Instytutem Narządów Zmysłów, Warszawa,

2011


Złoty medal dla Platformy Badań Zmysłów przyznany przez Jury podczas Międzynarodowych Targów Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technologii „MEDINNOVA 2011” w Maroko, Casablanca, Maroko,

Medal im. Jana Heweliusza dla prof. Henryka Skarżyńskiego przyznany przez Politechnikę Gdańską, Gdańsk,

Nagroda „Lider Regionu 2011” w kategorii Zdrowie dla Przychodni Konsultacyjnej w Radomiu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przyznana przez kapitułę konkursu „Najlepsze firmy i samorządy regionu radomskiego 2011”, Radom,

Medal Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego dla prof. Henryka Skarżyńskiego nadany przez Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa,

Tytuł „Benevolenti” dla prof. Henryka Skarżyńskiego za wspieranie inicjatyw pro społecznych Fundacji Pro Seniore i działalność charytatywną na rzecz lekarzy seniorów, Warszawa,

Order ECCE HOMO dla prof. Henryka Skarżyńskiego za wyjątkowe poświęcenie swego życia, swych talentów w służbie bliźniemu dogłębną wiedzą medyczną w zakresie mowy i słuchu przyznany przez kapitułę Orderu ECCE HOMO, Warszawa,

Honorowy tytuł „Doktora Honoris Causa” nadany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu za szczególne zasługi dla rozwoju nauki w dziedzinie medycyny, Warszawa,

Nagroda specjalna dla profesora Henryka Skarżyńskiego w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego „EUROLIDER 2011”, Warszawa,

Dyplom dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególną aktywność w promocji wynalazków za granicą w 2010 roku, Warszawa,

Dyplom dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą „Cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w otochirurgii”, Warszawa,

Dyplom dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą „Domowa Klinika Rehabilitacji – system telerehabilitacji”, Warszawa,

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Platformy Badań Zmysłów za opracowanie statystyk wykonanych badań diagnostycznych przyznana podczas XVIII Giełdy Wynalazków dla projektów nagrodzonych w 2010 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Warszawa,

Medal dla profesora Henryka Skarżyńskiego za zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, Warszawa,

Profesor Henryk Skarżyński piąty na Liście Stu 2010 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w Polsce – tytuł przyznany przez Redakcję niezależnej gazety profesjonalistów „Puls Medycyny”, Warszawa,

Medal Honoru od Prezydenta Gruzji – Micheila Saakaszwili – dla prof. Henryka Skarżyńskiego za szczególną działalność, która wpłynęła na ożywienie i rozwój Gruzji, Warszawa,

Najwyższe odznaczenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – medal imienia Tytusa Chałubińskiego dla prof. Henryka Skarżyńskiego i prof. nadzw. Krzysztofa Kochanka z okazji obchodów 90-lecia Kliniki Otolaryngologii tej Uczelni, Warszawa,

2010


Złoty medal dla projektu „Domowa Klinika Rehabilitacji” przyznany przez Jury podczas Międzynarodowej Wystawy „Seoul International Invention Fair – SIIF Seoul 2010” Seul, Korea,

Nagroda specjalna dla projektu „Domowa Klinika Rehabilitacji” przyznana przez Stowarzyszenie „Rosyjski Dom na rzecz międzynarodowej współpracy naukowej i technologicznej” – Association „Russian House for International Scientific and Technological Cooperation” podczas Międzynarodowej Wystawy „Seoul International Invention Fair – SIIF Seoul 2010”, Seul, Korea,

Złoty medal dla Platformy Badań Zmysłów przyznany przez Jury podczas Międzynarodowej Wystawy „Seoul International Invention Fair – SIIF Seoul 2010”, Seul, Korea,

Nagroda specjalna dla Platformy Badań Zmysłów przyznana przez Tajwańskie Stowarzyszenie Wynalazków – Taiwan Invention Association podczas Międzynarodowej Wystawy „Seoul International Invention Fair – SIIF Seoul 2010”, Seul, Korea,

Dyplom za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie za rok 2009 dla prof. Henryka Skarżyńskiego przyznany przez Ministra Spraw Zagranicznych, Warszawa,

Europejski Krzyż Zasługi Orderu Wynalazczości w Stopniu Oficerskim (Ordre du Mérite Européen de l’Innovation au grade de l’Officier) przyznany prof. Henrykowi Skarżyńskiemu przez Wysoką Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii, Bruksela, Belgia,

Złoty medal z wyróżnieniem podczas 59 Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA 2010” przyznany przez Jury dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych za opracowanie unikalnych materiałów stosowanych m.in. w operacjach rekonstrukcyjnych ucha środkowego – cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w oto chirurgii, Bruksela, Belgia,

Nagroda specjalna i dyplom ministra Rudy Demotte – prezydenta wspólnoty francuskiej Belgii, oraz nagroda specjalna przyznana przez Network Clinics ORIGITEA (Rosja) podczas 59 Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA 2010” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych za opracowanie unikalnych materiałów stosowanych m.in. w operacjach rekonstrukcyjnych ucha środkowego – cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w otochirurgii, Bruksela, Belgia,

Srebrny medal podczas 59 Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA 2010” przyznany przez Jury dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Instytutu Narządów Zmysłów za opracowanie Domowej Kliniki Rehabilitacji, Bruksela, Belgia,

Tytuł Honorowego Obywatela Warszawy dla profesora Henryka Skarżyńskiego przyznany przez Radę Warszawy, Warszawa,

Główna nagroda 21st Century Achievement Awards dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w konkursie The Computerworld Honors Program w kategorii opieki zdrowotnej (Healthcare) za System Zdalnego Fittingu i Telerehabilitacji, Waszyngton,

Uchwałą Komisji Zarządu Głównego prof. Henryk Skarżyński został odznaczony godnością Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi za ogromne zasługi w dziedzinie otorynolaryngologii, Warszawa,

Honorowa nagroda „Oskar Polskiego Biznesu XX-lecia” dla profesora Henryka Skarżyńskiego za działalność na rzecz leczenia osób z zaburzeniami słuchu, głosu, mowy i komunikacji językowej oraz zaszczytny tytuł „Firma Dwudziestolecia” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, jako jedynej jednostki medycznej w Polsce, w dowód uznania działalności Instytutu ze strony polskich środowisk gospodarczych i ekonomicznych, Warszawa,

Główna nagroda „Złoty Skalpel 2010” dla prof. Henryka Skarżyńskiego za projekt „Leczenie częściowej głuchoty u dzieci i dorosłych z zastosowaniem implantów ślimakowych” przyznana przez Jury drugiej edycji konkursu na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia, organizowanego przez magazyn „Puls Medycyny”, Warszawa,

Wyróżnienie w V Ogólnopolskich Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG – Katowice 2010 dla rozwiązania z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu pt.: „System telerehabilitacji słuchowej pacjentów korzystających z implantu ślimakowego” oraz certyfikat IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu LIDER INNOWACJI 2010 dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Katowice,

Wyróżnienie „Top Medical Trends 2010” dla prof. Henryka Skarżyńskiego przyznane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Poznań,

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za projekt pod nazwą „System telerehabilitacji słuchowej pacjentów korzystających z implantu ślimakowego”, Warszawa,

Złoty certyfikat „Solidna Firma Biała Lista” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za pięciokrotne zdobycie w Programie Gospodarczo-Konsumenckim pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej tytułów: „Solidna Firma 2005”, „Solidna Firma 2006”, „Solidna Firma 2007”, „Solidna Firma 2008”, „Solidna Firma 2009” za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowania ekologii i praw konsumentów, Warszawa,

„Solidna Firma 2009” tytuł przyznany Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta, Warszawa,

Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko przyznał Order za Zasługi trzeciego stopnia prof. Henrykowi Skarżyńskiemu za aktywne działania na rzecz rozwoju stosunków polsko-ukraińskich Ambasada Ukrainy w Warszawie,

Złoty medal dla Platformy Badań Zmysłów podczas Międzynarodowego Salonu „Pomysły – Innowacje – Nowe Produkty – IENA”, Norymberga, Niemcy,

Złoty medal dla Platformy Badań Zmysłów podczas IV Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2010, Warszawa,

Srebrny medal dla Platformy Badań Zmysłów podczas 6. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Technologii „INST 2010” (6th Taipei International Invention Show & Technomart „INST 2010”) Taipei, Tajwan,

Nagroda specjalna dla Platformy Badań Zmysłów przyznana przez międzynarodowe jury podczas 6. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Technologii „INST 2010” (6th Taipei International Invention Show & Technomart „INST 2010”), Taipei, Tajwan,

Złoty medal dla Platformy Badań Zmysłów podczas 6. Międzynarodowego Salonu Wynalazczości i Nowych Technologii „Nowe Czasy”, Sewastopol, Ukraina,

Złoty medal dla Platformy Badań Zmysłów podczas 21. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ITEX 2010, Kuala Lumpur, Malezja,

Nagroda specjalna dla Platformy Badań Zmysłów przyznana przez Stowarzyszenie „Rosyjski Dom na rzecz międzynarodowej współpracy naukowej i technologicznej” – Association „Russian House for International Scientific and Technological Cooperation” podczas 21. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ITEX 2010, Kuala Lumpur, Malezja,

Nagroda specjalna dla Platformy Badań Zmysłów przyznana przez Koreańskie Stowarzyszenie Promocji Wynalazków podczas 21. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ITEX 2010, Kuala Lumpur, Malezja,

Srebrny medal dla Platformy Badań Zmysłów podczas 109. Międzynarodowych Targów Wynalazczości CONCOURS LEPINE, Paryż, Francja,

Złoty medal dla Platformy Badań Zmysłów na 38. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „INVENTIONS GENEVA”. Wystawa organizowana była pod patronatem Szwajcarskiego Rządu Federalnego oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO, Genewa, Szwajcaria,

Nagroda specjalna dla Platformy Badań Zmysłów przyznana przez ISFAHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROBOTIC CENTER podczas 38. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków „INVENTIONS GENEVA”, Genewa, Szwajcaria,

Tytuł Lidera Innowacji 2010 za rozwiązanie „Platforma Badań Zmysłów” IX edycji konkursu „Lider Innowacji” odbywającego się podczas V Ogólnopolskich Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG – KATOWICE 2010, Katowice,

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze – za Platformę Badań Zmysłów. Nagroda wręczona podczas inauguracji XVII Giełdy Polskich Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach w roku 2009, Warszawa,

2009


Złoty Medal z Wyróżnieniem dla Platformy Badań Zmysłów w konkursie „BRUSSELS EUREKA” odbywającym się podczas 58. Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2009”, Bruksela, Belgia,

Medal 60-lecia „Cepelii” przyznany profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu przez Fundację „Cepelia” – Polska Sztuka i Rękodzieło – 60 lat troski o ginące piękno, Warszawa,

Wyróżnienie „Złoty Skalpel 2008” przyznany dla profesora Henryka Skarżyńskiego w kategorii rozwiązania teleinformatyczne w medycynie podczas I edycji konkursu Pulsu Medycyny na wybitnego innowatora w polskiej opiece zdrowotnej za udział w projekcie „Telefitting i Domowa Klinika Rehabilitacji”, Warszawa,

Odznaka „Bene Meritus” dla prof. Henryka Skarżyńskiego wraz z zespołem Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za ofiarną służbę w ochronie zdrowia i życia ludzkiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra społeczeństwa oraz za wybitne zasługi dla Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Warszawa,

Złoty Medal Jury 108 Międzynarodowego Salonu Wynalazczości „Concours-Lépine 2009” w Paryżu dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za „System telerehabilitacji słuchowej pacjentów korzystających z implantu ślimakowego”. Złoty medal dla Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, Young Digital Planet i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za „Interfejs multimodalny do sterowania komputerem za pomocą gestów warg i języka”oraz srebrny medal dla Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, Young Digital Planet i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za „Graficzny interfejs multimodalny” Paryż, Francja

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu uzyskał Certyfikat nr 99596 i działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008 w zakresie: Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja w zakresie otolaryngologii, audiologii i foniatrii. Diagnostyka w zakresie genetycznych uszkodzeń słuchu. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie otolaryngologii, audiologii, foniatrii oraz genetycznych przyczyn uszkodzeń słuchu, Warszawa,

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu otrzymał nagrodę „Lider Oracle 2009” dla najlepszych klientów i partnerów polskiego oddziału koncernu podczas konferencji Forum Oracle, Warszawa,

Otwarcie Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu zostało zwieńczone nagrodzeniem pracowników Instytutu. Przyznano 10 odznaczeń państwowych oraz 10 odznaczeń resortowych – Ministerstwa Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, Warszawa,

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za projekt pod nazwą „System zdalnego dopasowania procesora mowy systemu implantu ślimakowego”, Warszawa,

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Politechniki Gdańskiej za projekt pod nazwą „Mobilne multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu i mowy”, Warszawa,

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Politechniki Gdańskiej za projekt pod nazwą „Multimedialny system oceny wpływu hałasu na słuch z zastosowaniem środków teleinformatycznych”, Warszawa,

„Solidna Firma 2008” tytuł przyznany Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta, Warszawa,

Profesor Henryk Skarżyński dziesiąty na Liście Stu 2008 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w Polsce – tytuł przyznany przez Redakcję niezależnej gazety profesjonalistów „Puls Medycyny”, Warszawa,

Złota odznaka Zasłużony dla Służby Zdrowia

2008


Złoty medal przyznany dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za System do zdalnego dopasowania procesora mowy implantu ślimakowego (The System for remote fitting of cochlear implant speech processor) podczas Brussels EXPO – 57 Międzynaro¬dowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2008 oraz Konkursu Innowacji – Eureka!, Bruksela, Belgia

Wyróżnie¬nie rumuńskiego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych przyznane dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za System do zdalnego dopasowania procesora mowy implantu ślimakowego (The System for remote fitting of cochlear implant speech processor) podczas Brussels EXPO – 57 Międzynaro¬dowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2008, Bruksela, Belgia

Krzyż Oficerski Labor Improdus Omnia Vincit nadany za dorobek naukowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu podczas Brussels EXPO – 57 Międzynaro¬dowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2008, Bruksela, Belgia

Nagroda Rektora stopnia I dla prof. Henryka Skarżyńskiego za udział w pracach zespołu z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2006-2007, Warszawa,

Złoty Medal za wynalazek „Mobilne Multimedialne Systemy do Badań Przesiewowych Słuchu i Mowy” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej oraz dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyznane przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2008 w Warszawie, Warszawa,

Dyplom za projekt pod nazwą „Cement szklano-jonomerowy do stosowania w otochirurgii” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu; Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych oraz Politechniki Warszawskiej przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2008 w Warszawie, Warszawa,

Złoty Medal za „Mobilne Systemy Multimedialne do Badań Przesiewowych Słuchu i Mowy” (Mobile Multimedia Hearing and Speech Screening Systems) oraz srebrny medal za system monitorowania hałasu w środowisku – dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej przyznane przez Jury podczas 36 Międzynarodowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego w Genewie, Genewa, Szwajcaria

Nominacja do finału konkursu „World Cup of Computer Implemented Invention” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za urządzenie do badań słuchu „Kuba Mikro AS” Pekin, Chiny

Główna nagroda – GRAND PRIX za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze przyznana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa,

Dyplom dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG za projekt pod nazwą audiometr przesiewowy „Kuba Mikro AS” przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa,

Dyplom dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej za projekt pod nazwą multimedialny system monitorowania hałasu przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa,

Dyplom dla Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytutu Szkła i Ceramiki oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej za projekt pod nazwą materiały szkło-jonomerowe dla otochirurgii przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa,

Honorowe Wyróżnienie Programu „Solidna Firma” dla profesora Henryka Skarżyńskiego za wyjątkowe połączenie talentów lekarza, wynalazcy, przedsiębiorcy i społecznika, Warszawa,

Srebrny certyfikat „Solidna Firma Biała Lista” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za trzykrotne zdobycie w Programie Gospodarczo-Konsumenckim pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej tytułów: „Solidna Firma 2005”, „Solidna Firma 2006”, „Solidna Firma 2007” za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowania ekologii i praw konsumentów, Warszawa,

„Solidna Firma 2007” tytuł przyznany Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta, Warszawa,

2007


Nagroda dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w kategorii „Szpitale monospecjalistyczne” przyznana przez Kapitułę Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego „Perły Medycyny 2007”, Warszawa,

Nagroda specjalna „Człowiek Roku 2007 w ochronie zdrowia” dla prof. Henryka Skarżyńskiego w VIII edycji konkursu „Sukces Roku 2007 w ochronie zdrowia – Liderzy Medycyny” przyznana przez Kapitułę Konkursu i organizatora wydawnictwa medycznego Termedia, Warszawa,

Złoty medal dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za audiometr „Kuba Mikro AS” do przesiewowych badań słuchu przyznany na Międzynarodowych Targach URKUNDE IENA 2007 w Norymberdze, Niemcy Norymberga,

Grand Prix Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2007 dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za audiometr przesiewowy do badań słuchu „Kuba Mikro AS”, Warszawa,

Złoty medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2007 dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za audiometr przesiewowy do badań słuchu „Kuba Mikro AS”, Warszawa,

Srebrny medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2007 dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za cement szklano-jonomerowy do stosowania w otochirurgii, Warszawa,

Brązowy medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2007 dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za zdalne dopasowanie systemu implantu ślimakowego, Warszawa,

Solidna Firma 2006 tytuł przyznany Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta, Warszawa,

Złoty medal dla audiometru do badań przesiewowych słuchu „Kuba Mikro AS” przyznany na 35 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości i Postępu Technicznego (Salon International des Inventions, des Techniques et des Produits Nouveaux) w Genewie, Szwajcaria

Złoty Medal Jury 106 Międzynarodowego Salonu Wynalazczości „Concours-Lépine 2007” w Paryżu za wdrożenie cementów jonomerycznych w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha, Paryż, Francja

Profesor Henryk Skarżyński ósmy na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w Polsce – tytuł przyznany przez Redakcję niezależnej gazety profesjonalistów „Puls Medycyny”, Warszawa,

Tytuł w kategorii nauka „Człowiek Sukcesu 2006” województwa podlaskiego dla prof. Henryka Skarżyńskiego przyznany przez tygodnik „Kontakty” oraz Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży Łomża,

2006


„Konsyliarz Roku 2005” tytuł dla profesora Henryka Skarżyńskiego za udowodnienie, że w polskich warunkach możliwe jest stworzenie ośrodka klinicznego wyznaczającego najwyższe światowe standardy w dziedzinie technik implantacyjnych przyznany przez Magazyn Lekarzy KONSYLIARZ Warszawa,

Dyplom Uznania dla prof. Henryka Skarżyńskiego i dla Zespołu Medycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z okazji 10-lecia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za światowe sukcesy w audiologii, za pionierskie osiągnięcia w przywracaniu słuchu przyznany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Warszawa,

Dziesięć lat działalności Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zostało zwieńczone nagrodzeniem zasłużonych pracowników Instytutu. Przyznano 14 odznaczeń państwowych oraz 26 odznaczeń resortowych – Ministerstwa Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Prof. Henryk Skarżyński otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a zastępca dyrektora Instytutu Jerzy Mazur Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Złoty Krzyż Zasługi otrzymała jedna osoba, srebrne – 9 osób, a brązowe – 2 osoby, Warszawa,

Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu przyznany Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu za pionierskie metody i działania w przywracaniu słuchu niepełnosprawnym, Warszawa,

Dyplom Ministerstwa Edukacji i Nauki dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytutu Systemów Sterowania za projekt pod nazwą Audiometr skriningowy – Audiometr S, Warszawa,

Solidna Firma 2005 tytuł przyznany Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta, Warszawa,

„LAUDABILIS” odznaczenie dla profesora Henryka Skarżyńskiego przyznane przez Okręgową Radę Lekarską tytuł „Godny zaufania” za szczególne zasługi na rzecz Samorządu Lekarskiego, Warszawa,

Prof. Henryk Skarżyński nominowany do pierwszej edycji nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne w kategorii badań na rzecz rozwoju społeczeństwa, Warszawa,

„Perła Honorowa” – w dziedzinie nauki dla prof. Henryka Skarżyńskiego przyznana przez Kapitułę środowiska dziennikarskiego pod przewodnictwem prof. Janusza Lipkowskiego – wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa,

Nominacja do nagrody w konkursie im. Aliny Pienkowskiej 2006 dla profesora Henryka Skarżyńskiego za stworzenie i konsekwentne rozwijanie wzorcowej placówki medycznej, Warszawa,

Kapituła i Organizatorzy Konkursu „Mazowiecka Firma Roku 2005” pod honorowym patronatem Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego przyznali wyróżnienie w kategorii „Medycyna – Zakłady Lecznictwa Zamkniętego” Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa,

Kolegium Redakcyjne miesięcznika „Rynek Zdrowia” w plebiscycie „Rynek Zdrowia” przyznało profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu tytuł Lekarza Rynku Zdrowia, Warszawa,

Nagroda główna dla projektu Audiometr przesiewowy „Kuba mikro AS” w X edycji Konkursu „Polski Produkt Przyszłości 2006” w kategorii „Wyrób Przyszłości” opracowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytut Systemów Sterowania, Warszawa,

Prof. Henryk Skarżyński odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

2005


Tytuł „Firma Roku 2004” dla Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy za światowy poziom ogólnodostępnych usług medycznych i wzorcową działalność gospodarczą przyznany przez Kapitułę i Zarząd Polskiego Klubu Biznesu, Warszawa,

Nagroda i Dyplom Uznania za międzynarodowe urządzenia wynalazcze – urządzenie do badań przesiewowych słuchu u noworodków o nazwie „Kuba-Mikro” przyznane przez Ministra Nauki i Informatyzacji, Warszawa,

Złoty Medal za urządzenie „Audiometr skriningowy” do badań słuchu u noworodków i niemowląt, uznane za unikalne osiągnięcie wśród wynalazków z dziedziny ochrony zdrowia przyznany podczas trwania 104 Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concours Lépine, Paryż, Francja

Honorowa Nagroda Zaufania „Złoty OTIS 2004” dla prof. Henryka Skarżyńskiego za pracę na rzecz pacjentów przyznana przez konsumentów, Warszawa,

Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” za program leczenia zaburzeń słuchu za pomocą implantów słuchowych oferowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu otrzymało Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w kategorii na najlepsze produkty i usługi przyznane przez Kapitułę Polskiego Godła Promocyjnego, Warszawa,

Certyfikaty Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Środowiskowego dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” (d. Pstrowskiego) w Warszawie i przy ul Mokrej 17 w Kajetanach działające w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami BS EN ISO 9001:2000 oraz System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymogami BS EN ISO 14001:2004 w obszarze „Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja w zakresie otolaryngologii, audiologii i foniatrii. Diagnostyka w zakresie genetycznych przyczyn uszkodzeń słuchu. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie otolaryngologii, audiologii, foniatrii oraz genetycznych przyczyn uszkodzeń słuchu”, Warszawa,

Ogólnopolski Ranking Szpitali „Bezpieczny Szpital 2005” zorganizowany przez dziennik „Rzeczpospolita” – IV miejsce dla Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach w kategorii Szpitale publiczne monospecjalistyczne, Warszawa,

Krzyż Kawalerski „Merite de I`Invention” Królestwa Belgii nadany za zasługi na polu wynalazczości i wdrażania postępu naukowego i technicznego podczas trwania 54 Światowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego „Brussels Eureka 2005”, Bruksela, Belgia

Złoty medal za urządzenie Kuba-Mikro AS” do przesiewowych badań słuchu oraz dyplom Rosyjskiego Stowarzyszenia podczas trwania 54 Światowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego „Brussels Eureka 2005”, Bruksela, Belgia

2004


Wyróżnienie „Budowa Roku ” przyznane przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Konkursie PZITB „Budowa Roku ” inwestorowi – Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie za bardzo dobrą organizację procesu inwestycyjnego, wysoką jakość robót oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych przy realizacji Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach koło Nadarzyna, Warszawa,

Złoty Medal za urządzenie „Kuba-Mikro” do przesiewowych badań słuchu u noworodków i niemowląt, uznane za unikalne osiągnięcie wśród wynalazków z dziedziny ochrony zdrowia przyznany podczas trwania 103 Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concours Lépine, Paryż, Francja

Certyfikat „Metody Tomatisa” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu uprawniający do prowadzenia terapii metodą Tomatisa, Warszawa,

Portal www.telewelfare.com, który obejmuje multimedialne systemy do badania słuchu, szumów usznych, mowy i wzroku, udostępnione w języku angielskim, znalazł się w gronie siedmiu finalistów w kategorii systemów interaktywnych podczas ministerialnej konferencji poświęconej rozstrzygnięciu konkursu eEurope Awards for eHealth na najlepsze opracowanie z dziedziny zastosowań technologii informatycznej w ochronie zdrowia, Cork, Irlandia

Złoty medal dla Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za kompleksowe leczenie wad słuchu i mowy na najwyższym światowym poziomie przyznany przez Akademię Polskiego Sukcesu, Warszawa,

Medal „Gloria Medicinae” dla prof. Henryka Skarżyńskiego za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego przyznany przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Warszawa,

Dyplom „Piękniejsza Polska” dla prof. Henryka Skarżyńskiego za tworzenie piękna, którym możemy szczycić się przed światem nadany przez Ruch „Piękniejsza Polska” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego, Kajetany/Warszawa,

Dyplom „Sukces Roku 2004” – Lider Medycyny w Ochronie Zdrowia Publicznego dla Lidera Roku – Zdrowie Publiczne – prof. Henryka Skarżyńskiego przyznany przez wydawnictwo Termedia, Warszawa,

Dyplom dla Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za zajęcie 8 miejsca w kategorii „Najlepszy szpital monospecjalistyczny szpital publiczny w Polsce” przyznany w ogólnopolskim rankingu szpitali 2004 Rzeczpospolitej i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Warszawa,

Nagroda Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych i Dyplom Uznania za nowatorskie wykorzystanie narzędzi informatycznych w ochronie zdrowia, Warszawa,

Dyplomy Uznania za opracowanie projektu „Multimedialne systemy do badania słuchu, mowy i wzroku” oraz za opracowanie projektu „Urządzenie do badań przesiewowych słuchu” – „Kuba-Micro” przyznane przez Komitet Badań Naukowych, Warszawa,

Nagroda JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie pod nazwą „Trwały Ślad” dla profesora Henryka Skarżyńskiego – dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za szczególne dokonania w ochronie zdrowia, Kajetany/Warszawa,

Złoty Medal za „Systemes multimedias pour examens de l`oue, de la parole et de la vue”, uznanych za unikalne osiągnięcie wśród wynalazków z dziedziny ochrony zdrowia przyznany podczas trwania 102 Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concours Lépine, Paryż, Francja

Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy dla prof. Henryka Skarżyńskiego w uznaniu zasług dla Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej przyznana przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa,

Medal i Tytuł Innowacji za prezentowane na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG rozwiązanie innowacyjne pt. „Urządzenie do badań przesiewowych „Kuba-Mikro” przyznane przez Jury Konkursu, Katowice,

Certyfikat Wyróżnienia dla Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – Laureata Tytułu Promocyjnego „Placówka Medyczna Przyjazna Pacjentowi” przyznany przez Światową Fundację Zdrowie-Rozum-Serce i Międzynarodową Kapitułę Wyróżnień, Warszawa,

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – najlepszy w Polsce szpital otolaryngologiczny w roku w rankingu szpitali przeprowadzonym przez czasopismo „Wprost”, Warszawa,

2002


Nagroda „Eskulap 2001” dla prof. Henryka Skarżyńskiego przyznana w ogólnopolskim plebiscycie w kategorii lekarz specjalista województwa mazowieckiego w ramach obchodów X Światowego Dnia Chorego przez Ogólnopolską Sieć Informacji Medycznych i Mazowiecką Kasę Chorych, Warszawa,

Dyplom uznania dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Politechniki Gdańskiej za opracowanie projektów: „Powszechny System diagnostyki Wad Widzenia” i „Powszechny System Badań i Rehabilitacji Mowy” przyznany przez Komitet Badań Naukowych, Warszawa,

Certyfikat Wyróżnienia dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – Laureata Tytułu Promocyjnego „Lider Promocji Zdrowia w Polsce” przyznany przez Światową Fundację Zdrowie-Rozum-Serce i Międzynarodową Kapitułę Wyróżnień, Warszawa,

Medal za prezentowane na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2002 rozwiązanie innowacyjne pt. „Multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu, mowy i wzroku” przyznany przez Jury Konkursu, Katowice,

Srebrny medal i tytuł Członka Nadzwyczajnego Akademii Polskiego Sukcesu dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przyznane przez Kapitułę Akademii Polskiego Sukcesu, Warszawa,

Wielka Międzynarodowa Nagroda Światowej Organizacji Prasowej (Grand Prix International de l’Organisation Mondiale de la Presse Périodique) za „Multimedialne systemy do badania słuchu, wzroku i mowy” przyznana podczas trwania 51 Światowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego, Bruksela, Belgia

Puchar przyznany przez panią Marie Arena, Ministra Pracy i Kształcenia Regionu Walonii (Prix de la Ministre Wallonne de l’Emploi at de la Formation) za „Multimedialne systemy do badania słuchu, wzroku i mowy” podczas trwania 51 Światowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego, Bruksela, Belgia

Złoty medal za „Multimedialne systemy do badania słuchu, wzroku i mowy” oraz Złoty Medal Jury za unikalne urządzenie do badań przesiewowych uszkodzeń słuchu u noworodków – Kuba-Mikro przyznany podczas trwania 51 Światowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego, Bruksela, Belgia

Medal przyznany przez Zrzeszenie Wynalazców Chorwackich (Croatian Inventors Association) za unikalne urządzenie do badań przesiewowych uszkodzeń słuchu u noworodków – Kuba-Mikro przyznany podczas trwania 51 Światowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego, Bruksela, Belgia

2001


Tytuł „Produkt Roku 2000” dla multimedialnych programów w diagnostyce i terapii zaburzeń słuchu, głosu i mowy, uznanych za unikatowe w świecie rozwiązanie umożliwiające leczenie wad narządu słuchu i mowy przyznany przez Kapitułę i Zarząd Polskiego Klubu Biznesu, Warszawa,

Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym za opracowanie i wdrożenie w kilku regionach kraju multimedialnych programów do powszechnych badań słuchu i mowy, Warszawa,

Tytuł „Lider Informatyki 2001” w kategorii Organizacje Użyteczności Publicznej w uznaniu dla nowatorskiego na skalę światową wykorzystania możliwości narzędzi informatycznych do prowadzenia profilaktyki zdrowotnej przyznany przez czasopismo ComputerWorld, Warszawa,

Brązowy medal za osiągnięcia w działalności gospodarczej dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przyznany przez Akademię Polskiego Sukcesu, Warszawa,

Złoty medal i nadanie tytułu Honorowego Członka Kapituły dla profesora Henryka Skarżyńskiego za wybitną działalność naukową, kliniczną w dziedzinie medycyny przyznany przez Akademię Polskiego Sukcesu, Warszawa,

Złoty medal w kategorii „Elektronika i Informatyka” na IV Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „Innowacje 2001” za Powszechny System Diagnostyki Wad Widzenia, Badań i Rehabilitacji Mowy i Słuchu, Gdańsk,

2000


Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym za opracowanie i wdrożenie „Programu implantów słuchowych wszczepianych do pnia mózgu w Polsce”, Warszawa,

I Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla prof. Henryka Skarżyńskiego i prof. Andrzeja Czyżewskiego za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne, Warszawa,

Wyróżnienie dla Systemu Powszechnych Badań Słuchu „Słyszę” na ogólnoświatowym konkursie Stockholm Challenge Award ‚2000 za najlepszy serwis udostępniony w internecie w kategorii „Zdrowie i jakość życia” („Health and Quality of Life”), Sztokholm, Szwecja

Nominacja do nagrody „Europejski Oskar Multimediów” dla Systemu Powszechnych Badań Słuchu „Słyszę” jako jednego z 25 najlepszych europejskich produktów multimedialnych, przyznana w konkursie Europrix ‘2000 pod patronatem Komisji Europejskiej, podczas Międzynarodowych Targów Książki i Multimediów, Frankfurt, Niemcy

Wyróżnienie promocyjne „Polski Wynalazek Roku 2000 dla programów badania słuchu i mowy za pośrednictwem internetu” przyznane przez Światową Fundację Zdrowie-Rozum-Serce i Międzynarodową Kapitułę Wyróżnień, Warszawa,

Nagroda Komitetu Badań Naukowych i telewizyjnego magazynu naukowego „Proton” za wybitne osiągnięcia naukowe – „Program implantów słuchowych wszczepianych do pnia mózgu w Polsce”, Warszawa,

Nagroda tygodnika „Przegląd” – „Busola ” dla prof. H. Skarżyńskiego za przywracanie ludziom słuchu i nadzieję na ucieczkę ze świata ciszy, Warszawa,

Prof. Henryk Skarżyński odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawa

1999


Dyplom za wyróżniające prezentacje na Kongresie Międzynarodowym „The Second Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences”, Seoul Korea za referat pt.: „The first auditory brainstem implantation In Poland”,Korea

1998


Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym za opracowanie ujednoliconego programu badań przesiewowych mających na celu wczesne wykrywanie wad słuchu u noworodków, Warszawa,

Tytuł Ambasadora Kongresów Polskich dla prof. H. Skarżyńskiego w uznaniu zasług dla promocji Polski jako kraju kongresów i konferencji przez Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” i Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa,

1997


Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za opracowanie po raz pierwszy w języku polskim programu rehabilitacji osób niesłyszących po wszczepieniu implantu ślimakowego, Warszawa,

Nagroda Fundacji Św. Stanisława Kostki „Złote Serce Śląska” dla prof. Henryka Skarżyńskiego za zasługi w leczeniu osób z całkowitą głuchotą w Polsce, Warszawa,

1992


Parasol Szczęścia – nagroda przyznana przez redakcję miesięcznika „Twoje dziecko”

1985


Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Naukowym im. Tytusa Chałubińskiego, Warszawa

1983


Nagroda Naukowa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi im. prof. Jana Miodońskiego, Warszawa

1983-2000


Czterokrotna nagroda Rektora Akademii Medycznej w Warszawie (1983 – 2000), Warszawa

1978


Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Warszawa

Srebrny Eskulap w Konkursie Studenckim Primi Inter Pares, Warszawa

1977


Prof. Henryk Skarżyński odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Warszawa