Główne osiągnięcia organizacyjne

  • 1993 – opracowanie programu działania i utworzenie Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”
  • 1996 – opracowanie programu, organizacja zespołu i uruchomienie resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
  • 2000-2012 – organizacja wielu nowych programów o zasięgu regionalnym i krajowym, dotyczących wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu u dzieci w wieku szkolnym
  • 2003 – budowa i organizacja Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy
  • od 2005 – organizator cyklu międzynarodowych warsztatów z operacjami pokazowymi Window Approach Workshop
  • 2009 – prezydent IX Europejskiej Konferencji ESPCI
  • 2009 – budowa i organizacja zaplecza Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego
  • 2011 – prezydent X Europejskiego Kongresu EFAS
  • 2012 – budowa i organizacja Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą

Z tytułu wynalazczości otrzymał kilkadziesiąt złotych i srebrnych medali oraz wyróżnień specjalnych na światowych salonach wynalazczości w Brukseli, Paryżu, Genewie, Waszyngtonie, Norymberdze, Seulu, Kuala Lumpur, Tajwanie, Sewastopolu, Moskwie i Casablance.
Jest autorem i współautorem 14 patentów na urządzenia i metody związane z techniką medyczną. Większość wynalazków zdobyła znaczące nagrody międzynarodowe. Systemy i urządzenia do badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy oraz urządzenie do korekcji wad wymowy, których jest współtwórcą, uzyskały szereg złotych medali i wyróżnień na światowych salonach wynalazczości w Brukseli, Genewie, Paryżu, Norymberdze, Waszyngtonie i innych miejscach na świecie. Ponadto Profesor był współautorem kilkudziesięciu urządzeń, procedur i metod stosowanych w praktyce klinicznej, z których kilka jest przygotowanych jako zgłoszenia patentowe.