Główne osiągnięcia naukowe, kliniczne i wdrożeniowe

 • 1992 – wdrożenie w Polsce programu leczenia całkowitej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych,
 • 1993 – opracowanie, w języku polskim, programu rehabilitacji słuchu po wszczepieniu implantu ślimakowego,
 • 1994 – organizacja i realizacja Programu Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce,
 • 1994 – organizacja programu wczesnego aparatownia małych dzieci (od 2 roku życia) z wadami słuchu,
 • 1995 – wprowadzenie do medycyny krajowej nowych materiałów – jonomerów szklanych do chirurgii rekonstrukcyjnej ucha,
 • 1995-1998 – rozpoczęcie w Polsce powszechnych przesiewowych badań słuchu
  u noworodków i niemowląt – opracowane procedury postępowania dla Ministerstwa Zdrowia,
 • 1996 – zastosowanie nowej metody leczenia wad wrodzonych ucha zewnętrznego
 • 1997 – opracowanie „skali Skarżyńskiego” dla potrzeb oceny wad wrodzonych ucha zewnętrznego,
 • 1997 – wdrożenie w Polsce nowego programu leczenia wad wrodzonych uszu
  i nowej klasyfikacji efektów – klasyfikacja Skarżyńskiego,
 • 1998 – wdrożenie w Polsce programu leczenia całkowitej głuchoty i zmian nowotworowych za pomocą implantów wszczepianych do pnia mózgu,
 • 1998 – opracowanie programu wczesnego wykrywania wad słuchu u noworodków
 • 1999 – 2003 – opracowanie oryginalnych w skali światowej programów z zakresu telemedycyny „Słyszę…”, „Mówię…”, „Widzę…”, „Tinnitus” oraz narzędzi
  i aparatury do diagno¬styki i terapii zaburzeń słuchu, głosu i mowy,
 • 2000 – współautor oryginalnego w skali światowej programu powszechnych badań słuchu, mowy i wzroku przez internet i pierwszych na dużą skalę badań epidemiologicznych,
 • 2000 – współautor pierwszych świecie badań słuchu, wzroku i mowy prowadzonych przez interent,
 • 2000 – przedstawienie wyników 3- letnich obserwacji zachowania resztek słuchowych u dzieci i dorosłych (Antwerpia – ESPCI, Berlin – EUFOS),
 • 2001 – rozpoczęcie nowych form telelmedycyny – telekonsultacje,
 • 2001 – opracowanie nowych, oryginalnych sposobów chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego z zastosowaniem materiałów alloplastycznych (jonomery szklane),
 • 2002 – opracowanie nowych narzędzi diagnostycznych – Audiometr Kuba-mikro,
 • 2002 – opracowanie i wdrożenie programu leczenia częściowej głuchoty
  u dorosłych (PDT – Partial Deafness Treatment) wg. metody 6. kroków Skarżyńskiego z wykorzystaniem drogi przez okienko okrągłe,
 • 2002 – 12 lipca pierwsza w świecie operacja wszczepienia implantu ślimakowego
  u dorosłego pacjenta z częściową głuchotą (jako elektryczne dopełnienie normalnego słuchu na niskich częstotliwościach (PDT-EC))
 • 2003 – pierwsza w Polsce operacja wszczepienia implantu do ucha środkowego. Kilkadziesiąt nowych procedur klinicznych.
 • 2004 – opracowanie nowego programu telemedycznego: Domowa Klinika Rehabilitacji
 • 2004 – opracowanie i wdrożenie, po raz pierwszy w świecie, metody leczenia częściowej głuchoty u dzieci jako elektrycznego dopełnienia normalnego słuchu,
 • 2004 – 27 września – pierwsza w świecie operacja dziecka z częściową głuchotą (PDT-EC)
 • 2005 – współautor pierwszego połączenia implantu i aparatu słuchowego w jednym uchu (Duet),
 • 2005-2006 – opracowanie i wdrożenie programu leczenia częściowej głuchoty
  za pomocą implantu ślimakowego – PDCI u dzieci i dorosłych
 • 2005 – opracowanie nowego urządzenia do powszechnych badań przesiewowych słuchu – Audiometr S
 • 2005 – 2006 – opracowanie metody maskowania ultradźwiękowego szumów usznych
 • 2005 – 2006 – opracowanie miniaturowego audiometru skriningowego o nazwie „Kuba-AS”
 • 2005-2006 – opracowanie bezkontaktowego aparatu słuchowego dla niemowląt,
 • 2006 – opracowanie i wdrożenie nowej metody z zastosowaniem bezpośredniej stymulacji okienka okrągłego przez implant ucha środkowego typu Vibrant
 • 2007 – pierwsza w świecie klasyfikacja oceny wad wrodzonych ucha zewnętrznego wg. Skarżyńskiego
 • 2008 – pierwsze w świecie wszczepienie implantu słuchowego po obu stronach pnia mózgu,
 • 2008 – opracowanie nowej w skali światowej metody leczenia ubytków słuchu przez bezpośrednią stymulację błony okienka okrągłego przy pomocy implantów ucha środkowego,
 • 2008 – opracowanie pierwszego w świecie systemu stałego, zdalnego nadzoru nad działaniem i możliwością ustawiania implantu ślimakowego u pacjentów przez internet – telefitting,
 • 2009 – wdrożenie, po raz pierwszy w świecie, nowej elektrody (Cochlear
  – SFA/CI-422 zaprojektowanej przez Skarżyńskiego)
 • 2009 – współautor opracowania pierwszego w świecie urządzenia „Platforma Badań Zmysłów” do oceny uszkodzeń słuchu, mowy i wzroku w nadaniach przesiewowych
 • 2009 – opracowanie systemu SPS-S do stymulacji percepcji sensorycznej (metoda Skarżyńskiego)
 • 2009 – prezentacja nowej elektrody SRA i pierwsze w świecie pokazowe wszczepienie podczas Kongresu Europejskiego; pierwsze w Polsce zastosowanie systemu aparatu i implantu typu Hybryd,
 • 2009 – prezentacja nowej koncepcji leczenia częściowej głuchoty
  (Partial Deafness Treatment),
 • 2010 – przedstawienie pierwszej w świecie skali PDT wg. Skarżyńskiego,
 • 2010 – opracowanie i wdrożenie nowej klasyfikacji uszkodzeń słuchu i leczenia niedosłuchów różnego typu przy wykorzystaniu stymulacji elektrycznej
  i akustycznej,
 • 2010 – organizacja i uruchomienie pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii
 • 2011 – opracowanie programu powszechnych badań pod kątem wczesnego wykrywania wad słuchu i mowy u dzieci w wieku szkolnym
 • 2011 – opracowanie i wdrożenie metod obrazowania funkcjonalnego
  i elektrofizjologicznych w badaniach słuchu pacjentów z częściową głuchotą,
 • 2011 – zainicjowanie i doprowadzenie do przyjęcia Europejskiego Konsensusu Naukowego pn. „Badania przesiewowe słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” oraz Europejskiego Konsensusu Naukowego
  pn. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”
 • 2011 – koordynacja działań w zakresie „Wyrównywania szans dzieci
  z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich” – zagadnienia włączonego do priorytetu prezydencji Polski w Radzie UE w obszarze zdrowia publicznego, w wynku którego dn. 2 grudnia 2011 przyjęta została w Brukseli Konkluzja Rady UE nt. „Wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia
  i innowacyjnych rozwiązań”,
 • 2011 – 2012 – opublikowanie i przedstawienie na kongresach kontynentalnych
  w Europie, Azji, Ameryce Płn. i Pd., Australii i Nowej Zelandii, najnowszej kompleksowej metody leczenia częściowej głuchoty i pierwszej w świecie klasyfikacji PDT,
 • 2012 – wdrożenie najnowszego systemu implantu ucha środkowego Codacs
 • 2012 – pierwsza w Polsce operacja wszczepienia pionierskiego implantu słuchowego typu BONEBRIDGE, początek programu leczenia wad wrodzonych ucha zewnętrznego,
 • 2012 – pierwsza ocena drogi słuchowej w częściowej głuchocie z wykorzystaniem metody fMRI,
 • 2012 – opracowanie nowej klasyfikacji częściowej głuchoty wg. Skarżyńskiego
 • 2013 – pierwsze w Europie Środkowo – Wschodniej wszczepienie implantu słuchowego Baha® 4 Attract System

W latach 1996 – 2012 autor i współautor ponad 100 różnych, nowych procedur klinicznych.