Spotkanie Zespołu Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii

W dniu 10 grudnia 2011 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii.

Skład Zespołu jest nastepujący:

 • Prof. dr hab. med. dr h.c. Henryk Skarżyński
  Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otorynolaryngologii
 • Dr n. med. Paweł Dobrzyński
  Kierownik Kliniki Otolaryngologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński
  Ordynator Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu
 • Prof. dr hab. n. med. Henryk Kaźmierczak
  Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Collegium Medium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • Dr n. med. Bogdan Kibiłda
  Ordynator Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie
 • Prof. dr hab. n. med. Janusz Klatka
  Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Prof. nadzw. dr hab. med. Krzysztof Kochanek
  Sekretarz Zespołu Konsultanta
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kręcicki
  Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Dr med. Piotr Maj
  Z-ca Kierownia Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
 • Prof. dr hab. med. Grażyna Niedzielska
  Konsultatnt Krajowy w Dziedzinie Otolaryngologii Dziecięcej
  Kierownik Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski
  Kierownik II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Prof. dr hab. med. Marek Rogowski
  Konsultant Krajowy w Dziedzinie Audiologii i Foniatrii
  Kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersyteckiego Szpitala w Białymstoku
 • Prof. dr hab. n. med. Paweł Stręk
  Z-ca Kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
  Kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
  dr med. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
  Ordynator Oddziału Otolaryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Podczas spotkania przedsyskutowano m.in. następujące zagadnienia:

 1. Zwiększenie limitu miejsc specjalizacyjnych i rezydentur dla lekarzy specjalizujących się w otorynolaryngologii oraz opracowanie klucza ich przydziału dla poszczególnych regionów.
 2. Zaopiniowanie wystąpienia Konsultanta Krajowego do Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej o wprowadzenie badań przesiewowych słuchu i mowy, jako stałych działań profilaktycznych w obszarze medycyny szkolnej.
 3. Wybór procedur medycznych z obszaru otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz otolaryngologii dziecięcej w celu opracowania ich kosztów dla Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 4. Zasady przygotowania pytań do specjalizacyjnego egzaminu testowego oraz trybu przeprowadzania egzaminu ustnego z otorynolaryngologii.
 5. Omówienie programu kursów szkoleniowych z otorynolaryngologii.
 6. Omówienie potrzeby uruchomienia programu profilaktyki nowotoworów w obrębie głowy i szyj.
 7. Omówienie szczególnego przypadku klinicznego, w tym wskazanie trzech ośrodków klinicznych dla potrzeb konsultacji oraz wybranie grona ekspertów dla opracowania ostatecznego stanowiska.

Sekretarz
Zespołu Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii
Prof. nazdw. dr hab. med. Krzysztof Kochanek

Warszawa, 11.12.2011 r.

Comments are closed.