Programy specjalizacji

Program specjalizacji w Otorynolaryngologii dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w otolaryngologii (załącznik PDF)

Program specjalizacji w Otorynolaryngologii dla lekarzy po stażu dyplomowym (bez specjalizacji) (załącznik PDF)