Specjalizacja

Egzamin resortowy – informacje ogólne

Niezwykle ważnym zadaniem przyjętym przez Konsultanta było przygotowanie trzech egzaminów z otorynolaryngologii zgodnie z wymogami oraz programu, wg którego jest przeprowadzony egzamin europejski. Jako członek komisji europejskiej wraz zespołem Konsultant przygotował nową formę krajowego egzaminu z zachowaniem wszelkich wymagań i zarządzeń w tym zakresie wynikających z postanowień prawnych w Polsce. Miało posłużyć temu, aby w jak najkrótszym czasie można było egzamin krajowy przeprowadzić również na warunkach europejskich, co otworzy nowe możliwości przed środowiskiem polskim. Nie muszą one wiązać się z wyjazdami lecz z prowadzeniem nadzoru nad specjalizującymi się z zagranicy w Polsce. Stanowi to wielkie, ale realne wyzwanie dla medycyny krajowej.