Skład Zespołu

 • dr n. med. Paweł Dobrzyński, Kierownik Kliniki Otolaryngologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński, Ordynator Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu
 • prof. dr hab. n. med. Henryk Kaźmierczak, Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Collegium Medium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • dr n. med. Bogdan Kibiłda, Ordynator Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Klatka, Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. med. Krzysztof Kochanek, Sekretarz Zespołu Konsultanta
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Kręcicki, Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • dr med. Piotr Maj, Z-ca Kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
 • prof. dr hab. med. Grażyna Niedzielska, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otolaryngologii Dziecięcej, Kierownik Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski, Kierownik II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • prof. dr hab. med. Marek Rogowski, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Audiologii i Foniatrii Kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersyteckiego Szpitala w Białymstoku
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Stręk, Z-ca Kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska, Kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Konsultant Krajowy w dziedzinie Audiologii i Foniatrii
 • dr Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Ordynator Oddziału Otolaryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej