Oświadczenie

Szanowni Państwo,
Docierają do mnie z różnych stron uwłaczające, szkalujące moją osobę rozpowszechniane szeroko informacje. Dotyczy to planowanych przez Ministerstwo Zdrowia zakupów centralnych. Strategia Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie, została opublikowana w licznych doniesieniach prasowych kilka miesięcy temu.
Uprzejmie oświadczam, że jako Konsultant Krajowy nigdy nie otrzymałem z Ministerstwa takiego zapytania, ani nie formułowałem w tej sprawie z własnej inicjatywy żadnej opinii. Informuję Państwa, że po potwierdzeniu źródeł upowszechniania tych fałszywych informacji przez konkretne osoby lub instytucje, wystąpię w celu ochrony dóbr osobistych na drogę prawną.

Z poważaniem
Prof. Henryk Skarżyński

Comments are closed.