Kim jest konsultant krajowy?

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W tym celu występuje o przedstawienie kandydatów do towarzystw naukowych o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie. Wszystkie zgłoszone kandydatury przedstawiane są do zaopiniowania przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

Główne zadania konsultantów krajowych:

  • inicjowanie badań epidemiologicznych na obszarze kraju oraz ocena metod i wyników tych badań;
  • prognozowanie potrzeb zdrowotnych w reprezentowanej przez konsultanta krajowego dziedzinie;
  • prowadzenie doradztwa w zakresie realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;
  • opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do przeprowadzenia leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wydawanie opinii i doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Źrodło: https://www.gov.pl/zdrowie/konsultanci-krajowi 
Pobierz aktualny wykaz konsultantów krajowych ze strony Ministerstwa Zdrowia: pobierz plik

Konsultant Krajowy w  Dziedzinie Otorynolaryngologii
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otorynolaryngologii - Profesor Henryk Skarżyński

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otorynolaryngologii – Profesor Henryk Skarżyński

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński został powołany przez Minister Zdrowia Ewę Kopacz do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii w dniu 17 pazdziernika 2011 r. Rok 2012 był zatem pierwszym pełnym okresem działalnosci obecnego konsultanta oraz jego zespołu. Powołany przez Konsultanta Zespół Doradców składa sie z przedstawicieli wszystkich regionów kraju, reprezentujących ośrodki akademickie, inne instytuty badawcze, szpitale wojewódzkie oraz inne takie jak Szpital MSWiA w Warszawie. Członkowie Zespołu reprezentują działające w tym obszarze medycyny towarzystwa naukowe. Z zespołem współpracują dwaj pozostali Konsultanci Krajowi w  dziedzinie Audiologii i Foniatrii oraz Otorynolaryngologii Dziecięcej. W znakomity sposób ułatwia to ocenę sytuacji w tej dziedzinie oraz pokrewnych, w których realizowane są takie same procedury medyczne przez audiologów, foniatrów i otorynolaryngologów dziecięcych.

www.HenrykSkarzynski.pl

Oświadczenie

Oświadczenie

Szanowni Państwo, Docierają do mnie z różnych stron uwłaczające, szkalujące moją osobę rozpowszechniane szeroko informacje. Dotyczy to planowanych przez Ministerstwo Zdrowia zakupów centralnych. Strategia...

7 marca 2016 r.: Prof. Henryk Skarżyński Ambasadorem Integracji i Współpracy

Prof. Henryk Skarżyński Ambasadorem Integracji i Współpracy

W dniu 7 marca 2016 r. podczas Sesji Inaugurującej XXIII edycji „Welconomy Forum in Toruń” – jednego z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w kraju – prof. Henryk...

Zapraszamy na Konferencję Innowacje w otolaryngologii, wyzwania, możliwości praktyczne, perspektywy

Zapraszamy na Konferencję Innowacje w otolaryngologii, wyzwania, możliwości praktyczne, perspektywy

Innowacje w otolaryngologii, wyzwania, możliwości praktyczne, perspektywy Zapraszamy na Konferencję Innowacje w otolaryngologii, wyzwania, możliwości praktyczne, perspektywy, która odbędzie się w Kołobrzegu w dniach 17-19 września 2015 r....

Światowy Dzień Głosu

Światowy Dzień Głosu

Głos to nie tylko fenomen mechaniczno-akustyczny, ale także przekaźnik nastroju i emocji. Zasady jego emisji są przedmiotem badań naukowych z zakresu laryngologii, foniatrii i audiologii, a także fizyki,...

Zapraszamy na konferencję „Leczenie rozszczepów wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. Kraniostenozy”

Zapraszamy na konferencję „Leczenie rozszczepów wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. Kraniostenozy”

Zapraszamy na konferencję Zapraszamy na konferencję „Leczenie rozszczepów wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. Kraniostenozy”, która odbędzie się w Polanicy – Zdroju 9 paŸdziernika 2014 r. Więcej informacji:...

Słyszę, jestem wolny!

Słyszę, jestem wolny!

W dniu 30 czerwca 2014 r., w Centrum Prasowym Foksal odbyło się śniadanie prasowe „Człowiek i Centrum Wolności – Słyszę, jestem wolny!”, którego celem było przypomnienie...

1 2 3